Toezeggingen


« Terug


ID732
NummerT2018-092
ToezeggingMotie M2018-031: De raad bepaalt de kaders: Op de aanpassing dictum 5: ‘ In onderhandelingen met ontwikkelaars aan te geven, dat afspraken over afwijkingen van kaders worden gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van de raad’: De wethouder komt met een voorstel, nadat alles afgewogen is, om aan te geven hoe het werkbaar voor de raad gemaakt gaat worden. Dit kan dan in bespreking gebracht worden.
PortefeuillehouderRaad
Kathy Arends
Gedaan inRaad
Datum29-11-2018
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningApril 2019.
Geaccordeerd in raad d.d.