Toezeggingen


« Terug


ID753
NummerT2019-014
ToezeggingGebieds- en legesverordening Rottemeren - De portefeuillehouder bespreekt de inhoud en de tarieven van de legesverordening in het dagelijks bestuur van het recreatieschap en koppelt de uitkomsten hiervan, al dan niet in de vorm van een gewijzigd voorstel (verordening en/of tarieven), binnen drie maanden terug aan de commissie.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum12-3-2019
Afd
Wijze van afdoening
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.