Toezeggingen


« Terug


ID724
NummerT2018-084
ToezeggingBegroting: Op concrete vraag van de VVD over de top 10 m.b.t. bereikbaarheid en toegankelijk voor mensen met een beperking: De wethouder zegt toe dat die inventarisatie goed tegen het licht gehouden gaat worden.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie AB
Datum17-10-2018
AfdWijkcoördinatie & Projecten
Wijze van afdoeningCommissie Algemeen Bestuur wordt in Q1 - 2019 geïnformeerd.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.