Toezeggingen


« Terug


ID750
NummerT2019-011
ToezeggingBrief Stand van zaken beleidsaccent ‘de leraar trekt aan de bel’ dd 20-12-2018 (u18.11313): aan het actieplan wordt een kolom met meetbare doelen gevoegd. Dit wordt met een begeleidende brief naar de commissie gestuurd.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum14-3-2019
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningQ2 - 2019.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.