Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID161
OnderwerpBetrekken bestaand beleid bij integrale afweging Samen aan Zet
Ingediend in
Indiener(s)H.L. Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP)
Datum indiening6/26/2017
Statusaangenomen
Stand van zakenHet college wordt verzocht om: - In aanloop naar de integrale afweging per cluster inzichtelijk te maken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om voorstellen die niet binnen de financiële kaders van Samen aan Zet passen, alsnog te financieren door bestaande activiteiten achterwege te laten dan wel anders in te vullen; - Ten behoeve van de integrale afweging tot een gewogen voorstel te komen en daarbij, als onderdeel van de brede beweging naar een andere samenwerking tussen samenleving en gemeente, het achterwege laten dan wel anders invullen van bestaande activiteiten en het aanvullend financieren van voorstellen vanuit Samen aan Zet in samenhang te beschouwen,
Afdoeningsdatum1/25/2018
Bijlage(n)170626 Motie (ChristenUnie-SGP) Betrekken bestaand beleid bij integrale afweging Samen aan Zet.pdf