Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID145
OnderwerpBehalen ambitie op duurzaamheidsdoelstelling Gemeente Nijkerk
Ingediend in
Indiener(s)R.J.L.M. Ruesen (PRO21)
Datum indiening10/31/2016
BehandelaarF. Batterink
Statusaangenomen
ToelichtingVerzoekt het college: 1. De output van de dialoog ‘Samen aan Zet’ als startpunt te nemen voor de inhoud van het gemeentelijk Milieu uitvoeringsprogramma; 2. Om de duurzaamheidsdoelstelling dusdanige prioriteit te geven binnen de gemeentelijke organisatie, dat deze ook daadwerkelijk behaald zal kunnen worden; 3. Een nieuw gemeentelijk Milieu uitvoeringsprogramma te presenteren voor de komende jaren. Bij de te ondernemen activiteiten ook de beoogde en bereikte resultaten op de doelstellingen op te nemen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat hoe de (jaarlijkse) voortgang op de doelstelling om CO2 neutraal te worden, zich ontwikkelt en bereikt wordt; 4. Te onderzoeken en bepalen of het Gelders Energieakkoord voor Nijkerk bruikbaar is als bron om (gefaseerd) de duurzaamheidsambitie te bereiken; 5. Te onderzoeken en bepalen of het actief gebruiken van de Lokale Energie Etalage door de gemeente Nijkerk (door het opleveren van Nijkerkse data) voorziet in de behoefte om inzicht te krijgen in het behalen van de klimaatdoelstelling.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum6/27/2019
Bijlage(n)161031 Motie M4 (PRO21, DLP, VVD) - behalen ambitie op duurzaamheidsdoelstelling Gemeente Nijkerk (aangenomen).pdf