Vergaderkalender

Moties


« Terug


OnderwerpAccomodaties
Indiener(s)J. van Ruler (CDA)
Datum indiening10/31/2016
Behandelaar
Statusverworpen
ToelichtingVerzoekt het college: - De toekomstige kosten van renovatie en vervanging van onze sportaccommodaties voor het volledige bedrag in de voorjaarsnota 2017 op te nemen en daarmee het nu gehanteerde ingroeimodel los te laten. - Voor de gemeentelijke gebouwen in beeld te brengen of er voldoende herinvesteringsruimte binnen de begroting aanwezig is en de eventueel aanvullend benodigde middelen in de voorjaarsnota 2017 te verwerken.
Opmerkingen
Geplande afdoening
Bijlage(n)161031 Motie M1 (CDA) - accomodaties (verworpen).pdf