Vergaderkalender

Moties


« Terug


OnderwerpHerbestemming voormalig schoolgebouw aan de Zuiderinslag in Hoevelaken
Indiener(s)B. van der Woerd (VVD)
Datum indiening10/31/2016
Behandelaar
Statusingetrokken
ToelichtingVerzoekt het college: 1. In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn voor verkoop dan wel maatschappelijk verantwoord gebruik en welke procedure, kosten, baten en doorlooptijd daarmee naar verwachting gemoeid zijn; 2. In beeld te brengen of en tegen welke kosten en op welke termijn het scenario slopen uitvoerbaar is; 3. De raad over de uitkomsten ad 1 en 2 te informeren uiterlijk in maart 2017 en uiterlijk in april 2017 te komen met een voorstel over het vervolgtraject.
Opmerkingen
Geplande afdoening
Bijlage(n)161031 Motie M6 (VVD, DLP, PRO21) - herbestemming voormalig schoolgebouw aan de Zuiderinslag in Hoevelaken (ingetrokken).pdf