Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID139
OnderwerpMonitor Sociaal Domein
Ingediend in
Indiener(s)H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
Datum indiening6/26/2017
Statusaangenomen
Stand van zakenHet college wordt verzocht om: 1. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in december 2017 een integraal format voor de monitor sociaal domein ter bespreking aan de raad voor te leggen; 2. Deze concept monitor te vullen met de dan bekende gegevens; 3. Inzichtelijk te maken wat er nodig is om de ontbrekende gegevens beschikbaar te krijgen en aan te geven op welke termijn deze naar verwachting beschikbaar zullen (kunnen) komen.
Afdoeningsdatum8/30/2018
Bijlage(n)170626 Motie (ChristenUnie-SGP) Monitor Sociaal Domein (aangenomen).pdf