Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID139
OnderwerpMonitor Sociaal Domein
Ingediend in
Indiener(s)H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
Datum indiening6/26/2017
BehandelaarJ. Hutten
Statusaangenomen
ToelichtingHet college wordt verzocht om: 1. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in december 2017 een integraal format voor de monitor sociaal domein ter bespreking aan de raad voor te leggen; 2. Deze concept monitor te vullen met de dan bekende gegevens; 3. Inzichtelijk te maken wat er nodig is om de ontbrekende gegevens beschikbaar te krijgen en aan te geven op welke termijn deze naar verwachting beschikbaar zullen (kunnen) komen.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum8/30/2018
Bijlage(n)170626 Motie (ChristenUnie-SGP) Monitor Sociaal Domein (aangenomen).pdf