Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID144
OnderwerpDoorgaand verkeer Holkerweg
Ingediend in
Indiener(s)H.L. Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP)
Datum indiening1/26/2017
BehandelaarHans Dobbenberg
Statusaangenomen
ToelichtingHet college wordt verzocht om met betrekking tot het doorgaande verkeer op de Holkerweg: - De voorgestelde gedragscampagne op te starten en de raad medio 2017 schriftelijk over de uitkomsten van fase 1 van deze campagne te informeren; - Nadat de maatregelen van de campagne zijn uitgevoerd (fase 2) en op hun (verkeers)effecten zijn beoordeeld, de raad in overleg met omwonenden een gericht voorstel te doen over eventueel aanvullende maatregelen en welke daarvan dan het meest passend en/of wenselijk zijn; - Daarbij rekening te houden met de wens van de raad om het doorgaand verkeer op de Holkerweg in elk geval tot een minimum te beperken; - Daarbij, naast de reeds in de raadsbrief beschreven alternatieven en risico’s, in te gaan op de aandachtspunten en overwegingen zoals die door de raad in zijn beraadslagingen zijn verwoord; - Betreffend voorstel voor de zomer van 2018 aan de raad voor te leggen; - Tot die tijd de verkeersdrempels en verkeersplateaus aan de Holkerweg nog niet her in te richten, tenzij dit als wens uit fase 1 van de gedragscampagne naar voren komt danwel noodzakelijk is in verband met de nieuw te realiseren aansluitingen voor Doornsteeg.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum9/12/2019
Bijlage(n)170126 Motie (ChristenUnie-SGP) Doorgaand verkeer Holkerweg (aangenomen).pdf