Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID92
OnderwerpBestemmingsplan Buitengebied, Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
Ingediend in
Indiener(s)I.H. Moes (PRO21)
Datum indiening5/30/2017
BehandelaarW. Bomhof
Statusaangenomen
Toelichtingverzoekt het college: 1. om zich tot het uiterste in te spannen om de oude school Holk voor de toekomst te kunnen behouden; 2. met een positieve grondhouding in gesprek te gaan met de eigenaren van Bunschoterweg 39 om te onderzoeken of een inpandige beheerders/ dienstwoning mogelijk gemaakt kan worden, met als doel het behoud van de oude school Holk en bij dit onderzoek nadrukkelijk de belangen van de omwonenden te betrekken.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum
Bijlage(n)170530 Motie (PRO21) Bestemmingsplan Buitengebied - Bunschoterweg 39 (oude school Holk) (aangenomen).pdf