Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID88
OnderwerpRaadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Ingediend in
Indiener(s)A.M. Boer (ChristenUnie-SGP)
Datum indiening5/30/2017
BehandelaarW. Bomhof
Statusaangenomen
ToelichtingVerzoekt het college: - om te onderzoeken en daar waar mogelijk en noodzakelijk is bij Regionale besluiten en Visies met een concept voorstel/visie naar de raad te komen ter consulatie waarbij het voor de raad mogelijk is om nog wijzigingen aan te brengen in een voorstel voordat dit voorstel aan alle raden binnen FoodValley wordt voorgelegd.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum
Bijlage(n)170530 Motie (ChristenUnie-SGP) Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley (aangenomen).pdf