Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID138
OnderwerpGrip en inzicht budgetcyclus en -systematiek
Ingediend in
Indiener(s)R. van Hussel (VVD)
Datum indiening6/26/2017
Statusaangenomen
Stand van zakenHet college wordt verzocht om: 1) Te onderzoeken op welke wijze herziening van de budgetcyclus plaats zou kunnen vinden om in te spelen op de toenemende dynamiek van de samenleving; 2) In beeld te brengen welke effecten een andere systematiek van calculeren heeft op het inzicht in de begroting, de inzet van medewerkers etc. 3) De eerste uitkomsten van het onderzoek in 2017 met de gemeenteraad te delen zodat een eventuele aanpassing van de systematiek effectief bij de voorjaarsnota 2018 kan worden toegepast.
Afdoeningsdatum2/14/2019
Bijlage(n)170626 Motie (VVD) Grip en inzicht budgetcyclus en -systematiek.pdf