Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID146
OnderwerpOntwikkeling groene recreatieve zone
Ingediend in
Indiener(s)B. van der Woerd (VVD)
Datum indiening11/24/2016
BehandelaarE. Donga
Statusaangenomen
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Zo snel mogelijk met Amersfoort in overleg te treden om te komen tot een gezamenlijke integrale visievorming voor een groene recreatieve zone tussen Amersfoort en Nijkerk vanaf het Hoevelakense Bos doorlopend tot en met Vathorst Noord; 2. Te bevorderen dat voor de beoogde aanpak en de daarop volgende realisatie zowel aan de raad van Amersfoort als Nijkerk gelijktijdig besluitvorming wordt aangeboden; 3. De raad over de uitkomst ad 1 te informeren, uiterlijk in januari 2017.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum1/31/2019
Bijlage(n)161124 Motie (VVD) Ontwikkeling groene recreatieve zone (aangenomen).pdf