Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID91
OnderwerpBestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
Ingediend in
Indiener(s)N.G. Staal (VVD)
Datum indiening5/30/2017
BehandelaarW. Bomhof
Statusaangenomen
ToelichtingVerzoekt het college: 1. inwoners en bedrijven actief voor te lichten over de mogelijkheid dat op basis van het vorenstaande legalisering mogelijk is en hun te vragen zich te melden als zij menen daarvoor in aanmerking te komen; 2. bij de behandeling van ruimtelijk gerelateerde zaken, zoals principeverzoeken en toekomstige aanvragen zoals voor de wijziging van een bestemmingsplan en voor bouwen, die aanvragen mede te toetsen aan vorenstaande uitspraken van de raad; 3. de raad zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor het einde van 2017 te informeren over de resultaten van de sub 1 bedoelde actie.
OpmerkingenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum
Bijlage(n)170530 Motie (VVD) Bestemmingsplan Buitengebied - legalisering oude gevallen (aangenomen).pdf