Vergaderkalender

Moties


« Terug


OnderwerpFrictiebudget
Indiener(s)J. van Ruler (CDA)
Datum indiening10/31/2016
Statusingetrokken
Stand van zakenVerzoekt het college: - De werkelijke kosten die ten laste van het frictiebudget moeten komen zoals oorspronkelijk is bedoeld inzichtelijk te maken. - Het bovenstaande inzicht bij de Voorjaarsnota 2017 te geven.
Bijlage(n)161031 Motie M2 (CDA) - frictiebudget (ingetrokken).pdf