Vergaderkalender

Moties


« Terug


OnderwerpGlasvezelnetwerk
Indiener(s)H.J. Bokkers (CDA)
Datum indiening10/31/2016
Behandelaar
Statusingetrokken
ToelichtingVerzoekt het college: - Binnen de wettelijke mogelijkheden die zij heeft met voorstellen te komen om het proces van de aanleg van glasvezel in het buitengebied maximaal te faciliteren en te versnellen, bijvoorbeeld door de verkennings-, onderzoeks-, opstartfase zo goed mogelijk te ondersteunen, te begeleiden en te faciliteren en CIF te bewegen tot een versnelde aanleg over te gaan. - De onrendabele gebieden, waar vooralsnog geen glasvezel wordt aangelegd, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, volledig in kaart te brengen met de bijbehorende kosten voor aanleg van glasvezel en de uitkomsten voor te leggen aan de raad. - De geraamde kosten z.s.m. ter goedkeuring aan de raad voor te leggen en ten laste van de gereserveerde precariorechten te brengen.
Opmerkingen
Geplande afdoening
Bijlage(n)161031 Motie M3 (CDA) - glasvezelnetwerk (ingetrokken).pdf