Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID105
OnderwerpStarterslening
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe om met aanvullende achtergrondinformatie te komen met betrekking tot: - het maximale leenbedrag (€ 25.000,- of € 30.000,-); - het hanteren van de NHG-grens als maximale koopsom; - de in het voorstel opgenomen mogelijkheid dat Nijkerkers die elders een koopwoning hebben gehad, bij terugkeer naar Nijkerk alsnog voor een starterslening in aanmerking kunnen komen.
Datum indiening11/15/2018
Behandeld inCommissie I 15-11-2018 > 3 Evaluatie starterslening 2017 en nieuwe verordening starterslening 2018 (2018-071)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarA. Tempelaars
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum11/20/2018