Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID123
OnderwerpOnderzoek gronden zonnevelden (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe dat er een onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken welke gronden er binnen de gemeentegrenzen zijn die wel bij kunnen dragen aan de oppervlakte aan zonnevelden die nodig is, maar die niet ten koste gaan van kostbare landbouwgrond.
Datum indiening6/27/2019
Behandeld inRaadsvergadering 27-06-2019 > 4.1 Routekaart Nijkerk energieneutraal (2019-054)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarF. Batterink
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum