Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID54
OnderwerpWifi in de centra
ToezeggingWethouder Van Veelen zegt toe om op korte termijn contact op te nemen met de BIZ Hoevelaken en met de NOV om te peilen of er interesse is voor WIFI in de centra. Als er interesse is wil hij samen met hen een aanvraag doen voor middelen uit het WIFI4EU-plan.
Datum indiening30-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 30-10-2017 > 2.1 Programmabegroting 2018-2021 (2017-057)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarP. Alberts
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum