Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID87
OnderwerpProjectplan zelfstandig reizen (n.a.v. Verordening Leerlingenvervoer)
ToezeggingWethouder Klein zegt toe om als het projectplan voor het experimenteerartikel is uitgewerkt, het resultaat zal worden gemeld aan de raad via een raadsinformatiebrief
Datum indiening8-2-2018
Behandeld inCommissie II 08-02-2018 > 9 Verordening Leerlingenvervoer 2018 (2018-004)
PortefeuillehouderM.L.C. Klein-Schuurs
Behandelend ambtenaarT. Siderius
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum12-6-2018