Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID114
OnderwerpBegroting VGGM (onderdeel Publieke Gezondheid)
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe bij het raadsvoorstel over de begroting van VGGM - voor het onderdeel Publieke Gezondheid - een oplegger te maken, waarbij per ambitie van de VGGM wordt aangegeven hoe die aansluit bij de Nijkerkse situatie en hoe daarmee zal worden omgegaan.
Datum indiening2/14/2019
Behandeld inCommissie II 14-02-2019 > 6 Kaderbrief VGGM (2019-026)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarV. Simonse
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum5/23/2019