Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID118
OnderwerpGBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe in overleg met GBLT de uitkomsten van het dit jaar door haar uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek met de raad te delen, waarbij – zo mogelijk - de uitkomsten per gemeente inzichtelijk zijn;
Datum indiening5/16/2019
Behandeld inCommissie I 16-05-2019 > 3 GBLT: kadernotitie 2020, begroting 2020, jaarrekening 2018 en aanpassing Gemeenschappelijke Regeling (2019-032)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarD. Dangremond
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum7/11/2019