Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID103
OnderwerpInventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om de inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool) te inventariseren en in het eerste kwartaal van 2019 hierop bij de raad terug te komen en vervolgens de ruimtelijke en financiële consequenties te bespreken.
Datum indiening1-11-2018
Behandeld inRaadsvergadering 01-11-2018 > 2 Programmabegroting 2019-2022 (2018-060)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum