Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID142
OnderwerpExploitatiebijdrage Optisport
ToezeggingWethouder Aboyaakoub zegt toe: 1. Uit te zoeken welke mogelijkheden de gemeente tijdens het aanbestedingsproces had om aanvullend tot financiële zekerheden te komen (bv. afdwingen concerngarantie) en de raad hierover – zo mogelijk nog vóór de raadsvergadering – te informeren. 2. De raad tijdig voor de raadsvergadering nadere informatie te geven over de onderbouwing van het exploitatietekort, de eenmalige bijdrage en de structurele verlaging exploitatiebijdrage. Dit betreft in ieder geval het onder geheimhouding overleggen van de position paper van het college en mogelijk ook van (delen uit) het plan van aanpak. 3. In het raadsvoorstel voorwaarde 3 behorende bij de structurele exploitatieverlaging duidelijker de formuleren; 4. De raad tijdig voor de raadsvergadering te informeren over de juridische houdbaarheid van de voorgestelde incidentele en structurele wijzigingen in het contract. 5. Uit te zoeken of er informatie kan worden gegeven over de gedane aanbieding van Sportfondsen en de raad hierover tijdig voor de raadsvergadering te informeren. 6. De raad - nadat over dit raadsvoorstel een besluit is genomen - jaarlijks te informeren over de klanttevredenheid en resultaatontwikkeling m.b.t. de exploitatie van Optisport.
Datum indiening6/11/2020
Behandeld inCommissie I 11-06-2020 > 5 Exploitatiebijdrage Optisport (2020-021)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl
Afdoeningsdatum