Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID126
OnderwerpTegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas
ToezeggingN.a.v. ingediende motie ‘Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas’ zegt burgemeester Renkema zegt toe om: - op korte termijn een voorstel voor aanpassing van de APV aan de raad voor te leggen; - het mee te nemen in evenementenvergunningen; - bij de evaluatie in 2020 van het Plan van aanpak van Stop Drugs Nijkerk, in afstemming met de deskundigen, lachgas meer prominent op te nemen.
Datum indiening10/17/2019
Behandeld inRaadsvergadering 17-10-2019 > 9.a Motie ‘Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas’
PortefeuillehouderG.D. Renkema
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum