Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID130
OnderwerpBeleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om in principe over twee jaar met een evaluatie te komen; als dat nodig is, komt deze eerder.
Datum indiening1/30/2020
Behandeld inRaadsvergadering 30-01-2020 > 9 Vaststelling Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning (2019-090)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarW. Bomhof
Geplande afdoening
Stand van zaken Voor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum