Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID58
OnderwerpGroenonderhoud
ToezeggingWethouder Van Loozen zegt toe onderzoek te doen naar de kosten van het groenonderhoud (kosten van de centra naar niveau A, kosten al het onderhoud naar niveau A, kosten grijze vlakken naar niveau A). Deze cijfers zijn rond januari 2018 beschikbaar. Dan is ook duidelijk wat de nu ingezette maatregelen opleveren en is er meer informatie beschikbaar over de actualisatie van het groenbeleidsplan. Als al deze informatie beschikbaar is wordt de raad vervolgens via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Datum indiening30-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 30-10-2017 > 2.1 Programmabegroting 2018-2021 (2017-057)
PortefeuillehouderP.M.C. van Loozen
Behandelend ambtenaarH. Vellinga
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum15-3-2018