Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID63
OnderwerpBeleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (raad betrekken bij vervolg)
ToezeggingWethouder Klein zegt toe om de raad te betrekken bij het vervolg; er komt een overzicht van de momenten waarop dat zal zijn en als het mogelijk is zal de wethouder de raad voorafgaand aan besluitvorming consulteren.
Datum indiening11/23/2017
Behandeld inRaadsvergadering 23-11-2017 > 6 Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (2017-056)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarA. Reitsma
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum5/31/2018