Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID85
OnderwerpAfronding planprocedure herontwikkeling Nijkerk aan Zee, Hulckesteijn
ToezeggingWethouder Klein zegt toe: - de raad vóór de raadsvergadering van 22 februari nader te informeren hoe de genoemde aandachtspunten van het sluip- en recreatieverkeer en de rustperiode kunnen worden geregeld. - om met betrekking tot een ongehinderd uitzicht vanuit De Zuidwal op het Nijkerkernauw op korte termijn in gesprek te gaan met betrokkenen om te kijken of dit voor de toekomst geborgd kan worden.
Datum indiening8-2-2018
Behandeld inCommissie I 08-02-2018 > 3 Afronding planprocedure herontwikkeling Nijkerk aan Zee, Hulckesteijn (2018-010)
PortefeuillehouderM.L.C. Klein-Schuurs
Behandelend ambtenaarE. Praas
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum22-2-2018