Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID62
OnderwerpOnderzoek rekenkamercommissie Digitale veiligheid gemeente Nijkerk
ToezeggingWethouder van Veelen beaamt het belang van aandacht voor digitale veiligheid en zegt toe om na te gaan of de test met enige regelmaat, binnen BNLP verband, herhaald kan worden.
Datum indiening9-11-2017
Behandeld inCommissie I 09-11-2017 > 3 Onderzoek Rekenkamercommissie 'Digitale veiligheid gemeente Nijkerk'
PortefeuillehouderW. van Veelen
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum7-3-2018