Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID163
OnderwerpMuziekstudio Oude Barneveldseweg
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe dat in het vervolg van dit project door initiatiefnemers en gemeente het gesprek wordt gevoerd met de eigenaar van de muziekstudio aan de Oude Barneveldseweg over de mogelijkheid tot beëindiging (dan wel verplaatsing) van de activiteiten op deze locatie, om zodoende te komen tot sloop van de betreffende bedrijfshal. Indien beëindiging of verplaatsing niet mogelijk blijkt te zijn wordt de bedrijfshal stedenbouwkundig ingepast in de ontwikkeling.
Datum indiening12/3/2020
Behandeld inCommissie I 03-12-2020 > 4 Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk (2020-069)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum