Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID157
OnderwerpAanpak overlastsituaties
ToezeggingBurgemeester Renkema zegt toe de raad te informeren over de aanpak van overlastsituaties (zoals hangplekken, drugsoverlast) en daarbij zowel in te gaan op repressie als preventie
Datum indiening11/12/2020
Behandeld inRaadsvergadering 12-11-2020 > 3 Programmabegroting 2021-2024 (2020-085)
PortefeuillehouderG.D. Renkema
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl
Afdoeningsdatum