Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID121
OnderwerpBunschoterweg 39 (oude school Holk)
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe op basis van een door de eigenaren van Bunschoterweg 39 aan te leveren concreet onderbouwd verzoek zich ten behoeve van het behoud van de oude school Holk te willen inspannen: 1. aan het perceel een hogere milieucategorie toe te kennen, 2. de raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van een inpandige dienstwoning, mits: - uit door eigenaren aangeleverde onderzoeken en onderbouwing blijkt dat er aan het verlenen van medewerking aan de verzoeken 1 en/of 2 geen ruimtelijke of milieuhygiënische belemmeringen in de weg staan; - eigenaren aantonen dat over de verzoeken 1 en/of 2 met de omgeving overleg heeft plaatsgevonden en er zo nodig tegemoet wordt gekomen aan wensen uit de omgeving om eventuele bezwaren weg te nemen.
Datum indiening5/27/2019
Behandeld inRaadsvergadering 27-05-2019 > 7 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, eerste herziening ten behoeve van de 'bestuurlijke lus' Raad van State (2019-029)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum