Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID109
OnderwerpN301
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om in de op te stellen Mobiliteitsvisie Nijkerk aandacht aan te besteden aan de N301.
Datum indiening6-12-2018
Behandeld inCommissie II 06-12-2018 > 4 Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarM. Mallens
Geplande afdoening
Stand van zaken Voor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum