Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID115
OnderwerpWaterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om voor het plangebied en de nabijgelegen woningen met een haalbaar en uitvoerbaar plan te komen om de waterhuishouding minimaal niet te laten verslechteren. Als blijkt dat er buiten dit gebied ook maatregelen nodig zijn om het in het gebied goed te krijgen, dan worden deze in dit plan meegenomen. Het plan zelf is klaar als het bestemmingsplan in procedure gaat. Voor het grotere gebied Nijkerkerveen Oost zijn dan de beleidslijnen voor aanpak van de waterhuishouding bekend.
Datum indiening2/21/2019
Behandeld inRaadsvergadering 21-02-2019 > 5 Kaderstelling ontwikkeling De Goede Woning, Nijkerkerveen (2019-006)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum