Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID129
OnderwerpInrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
ToezeggingWethouder Broekman-van der Pers zegt toe om in het licht van de woningbouwopgave, die de gemeente de komende 10 jaar heeft, en in het kader van de leefbaarheid in nieuwe wijken bij de inrichting of de verdere inrichting van nieuwe wijken, zoals Doornsteeg, nadrukkelijk te kijken naar de behoeften van en de faciliteiten die nodig zijn voor de diverse bewonersgroepen, waaronder ouderen. Daarbij te denken aan de behoefte aan mogelijkheden van ontmoeting en de beschikbaarheid van (dagelijkse) voorzieningen dichtbij, in welke vorm dan ook. Uitgaande van de voorliggende Detailhandelsstructuurvisie gaat het dan heel concreet niet over een buurtsuper, maar wel over (innovatieve) concepten die wellicht nu nog in ontwikkeling zijn om te voorzien in de (dagelijkse) behoeften. Het belangrijk te vinden om de Nijkerkse ondernemers te betrekken in het zoeken naar concepten die een adequate oplossing bieden voor de inwoners in nieuwe woonwijken.
Datum indiening11/21/2019
Behandeld inRaadsvergadering 21-11-2019 > 4.1 Detailhandelsstructuurvisie gemeente Nijkerk 2019-2025 (2019-068)
PortefeuillehouderM. Broekman-van der Pers
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum