Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID150
OnderwerpDoorontwikkeling ambtelijke organisatie
ToezeggingWethouder Broekman zegt toe om te kijken hoe ze de raad dit najaar op een goede manier kan informeren over de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, inclusief de aanpak van het arbeidsverzuim.
Datum indiening7/2/2020
Behandeld inRaadsvergadering 02-07-2020 > 2.1 1e Bestuursrapportage 2020 (2020-047)
PortefeuillehouderM. Broekman-van der Pers
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum9/24/2020