Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID106
OnderwerpTaakstelling en organisatie gebiedsteams (2018-047)
ToezeggingWethouder Aboyaakoub zegt toe dat de raad eind maart of begin april 2019 een raadsinformatiebrief ontvangt over het in de loop van 2019 elders onderbrengen van de collectieve preventie.
Datum indiening11/15/2018
Behandeld inCommissie II 15-11-2018 > 1 Opening en vaststelling van de agenda
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Behandelend ambtenaarP.P. Lindner
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum7/12/2019