Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID55
OnderwerpStarterslening
ToezeggingWethouder Van Veelen zegt toe om te bekijken waarom er geen beroep op de Starterslening wordt gedaan en de raad hierover te informeren.
Datum indiening30-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 30-10-2017 > 2.1 Programmabegroting 2018-2021 (2017-057)
PortefeuillehouderW. van Veelen
Behandelend ambtenaarM. Halff
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum20-2-2018