Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID88
OnderwerpKaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
ToezeggingWethouder Van Veelen zegt toe om: - in het kaderstellend document dat zomer 2018 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd nader in te gaan op onder andere de woningbouwprogrammering (argumentering voor aantallen en categorieën woningen) en de milieueffecten. - de raad te informeren over de totale woningbouwprogrammering in de gemeente.
Datum indiening22-2-2018
Behandeld inRaadsvergadering 22-02-2018 > 12 Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken (2018-012)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarH. Visser
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum