Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID100
OnderwerpBorgen van de kwaliteit van het beheer van de binnensportaccommodaties
ToezeggingWethouder Aboyaakoub zegt toe om de raad op de hoogte te houden van de maatregelen die worden genomen voor het borgen van de kwaliteit van het beheer van de binnensportaccommodaties.
Datum indiening11/1/2018
Behandeld inRaadsvergadering 01-11-2018 > 2 Programmabegroting 2019-2022 (2018-060)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum3/7/2019