Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID59
OnderwerpStationering van een ambulance in Nijkerk
ToezeggingWethouder Klein zegt toe om de stationering van een ambulance in Nijkerk in te brengen bij de VGGM, om te kijken of dit tot verbetering van de aanrijtijden in de gemeente Nijkerk kan leiden.
Datum indiening30-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 30-10-2017 > 2.1 Programmabegroting 2018-2021 (2017-057)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarM. Wezeman
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum