Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID159
OnderwerpBoekhoudkundige verwerking van het Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen
ToezeggingDe wethouder zegt toe na te gaan of de boekhoudkundige verwerking van de voorstellen wel correct in het raadsvoorstel staan gezien het verschil in de beslispunten tussen het collegevoorstel en het raadsvoorstel.
Datum indiening11/9/2020
Behandeld inCommissie I 09-11-2020 > 5 Vaststellen Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen (2020-077)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl.
Afdoeningsdatum11/10/2020