Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID57
OnderwerpSportcomplex De Slag/Ridderspoor
ToezeggingWethouder Van Veelen zegt toe de door de fractie van de VVD gedane suggesties m.b.t. Sportcomplex De Slag/Ridderspoor (op Ridderspoor woningbouw en De Slag uitbreiden) mee te nemen als het project wordt opgepakt.
Datum indiening30-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 30-10-2017 > 2.1 Programmabegroting 2018-2021 (2017-057)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum