Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID131
OnderwerpKaderbrief Valleihopper 2021-2024
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe na te gaan of de gemeente kosten heeft als een houder van Wmo-vervoerspas deze pas niet gebruikt en zo ja of er beleid is om dan na te vragen wat de reden van geen gebruik is en te kijken of de indicatie voor het verstrekken van de vervoerspas overeind moet blijven;
Datum indiening2/13/2020
Behandeld inCommissie I 13-02-2020 > 4 Kaderbrief Valleihopper 2021-2024 (2020-016)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Stand van zaken
Afdoeningsdatum2/18/2020