Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID139
OnderwerpOpwek duurzame energie (windmolens)
ToezeggingZich in te spannen om te kijken of er ruimte is om ter hoogte van De Flier aan de Westkant van de A28 twee windmolens te realiseren en hierover verantwoording af te leggen bij het aanbieden van het haalbaarheidsonderzoek; dit met de kanttekening dat de mogelijkheden beperkt zijn gelet op de wettelijke beperkingen.
Datum indiening5/28/2020
Behandeld inRaadsvergadering 28-05-2020 > 4.1 Opwek duurzame energie (2020-036)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl
Afdoeningsdatum