Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID120
OnderwerpGBLT (informatiebijeenkomst)
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe GBLT in de tweede helft van dit jaar uit te nodigen om o.a. een toelichting te geven op de bedrijfsvoering, de nieuwe berekeningsmethodiek en de kostenstijging.
Datum indiening5/16/2019
Behandeld inCommissie I 16-05-2019 > 3 GBLT: kadernotitie 2020, begroting 2020, jaarrekening 2018 en aanpassing Gemeenschappelijke Regeling (2019-032)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Stand van zaken Voor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum7/11/2019