Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID84
OnderwerpCommissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
ToezeggingWethouder Aboyaakoub-Akkouh zegt toe om de dekking van de kosten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vanuit de leges en eventuele alternatieven daarvoor toe te lichten bij de Voorjaarsnota.
Datum indiening25-1-2018
Behandeld inRaadsvergadering 25-01-2018 > 4.1 Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet + begrotingswijziging (2017-089)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum