Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID102
OnderwerpTiny houses
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe om eind 2019 de raad te informeren over eventuele andere locaties waar Tiny houses geplaatst kunnen worden.
Datum indiening1-11-2018
Behandeld inRaadsvergadering 01-11-2018 > 2 Programmabegroting 2019-2022 (2018-060)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum